🎉 Máme nový výzor 🥳
  1. Kontaktné informácie

Kontaktné informácie

Email: obchod@ellakozmetika.sk

Telefón: 0907 094 956 (Lýdia Erdős) - objednávky, informácie, reklamácie       

Informácie: 7:00-18:00

Prevádzkovateľ obchodu:

EM Solutions, s.r.o.
Adresa: Blažov 101, 929 01 Kútniky
IČO: 47 353 431
DIČ: 2023837266
IČ DPH: Spoločnosť EM Solutions, s.r.o. nie je platcom DPH.
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.,
č.ú. 4019337066/ 7500

IBAN: SK64 7500 0000 0040 1933 7066
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 32310/T zo dňa 15.8.2013

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj  
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/5512 689
           033/5512 690
fax č.: 033/5512 656

Regionálny úrad verejného zdravotníctva pobočka Dunajská Streda

Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda

Odbor výkonu dozoru:

Telefón: +421 31 5911211

Fax: +421 31 5911260