Dočasne nám nefunguje platba kartou, Google a Apple Pay. Zatiaľ je možné využiť platbu dobierkou alebo prevodom na účet. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.
  1. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady práce s Vašimi údajmi

Sme spoločnosť EM Solutions, s.r.o., IČO 47 353 431, so sídlom Blažov 101, 929 01 Kútniky

Prevádzkujeme eshop na webových stránkach www.ellakozmetika.sk

Pri predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: Meno a priezvisko, emailová adresa, informácie uvedené v texte správy.

Z akého dôvodu?
Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru.

Na základe akého právneho základu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 2 roky od našej poslednej komunikácie.

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov. Sú to meno a priezvisko, doručovacie údaje, fakturačné údaje, e-mail a telefón.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Počas dodania tovarov a potom 10 rokov od posledného dodania tovaru.

C. Newsletter (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste sa prihlásili na odber nášho newslettera, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

Na základe akého právneho základu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Osobné údaje získané pri prihlásení do newslettera spracúvavame dovtedy, kým neodvoláte súhlas so spracovaním. To znamená dovtedy, kým sa neodhlásite z newslettera. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@ellakozmetika.sk

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu.

Ide o tieto prípady:

Ide o tieto spoločnosti:

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@ellakozmetika.sk alebo zavolajte na tel. č. +421 915 516 798

IV. Analytické programy

Pri používaní našich webových stránok chceme spracúvať čo najmenej osobných údajov. Preto sme si na analýzu našich webových stránok vybrali službu Fathom Analytics, ktorá nepoužíva súbory cookie a je v súlade s nariadeniami GDPR, ePrivacy (vrátane PECR), COPPA a CCPA. S týmto softvérom na analýzu webových stránok, ktorý je šetrný k súkromiu, sa Vaša IP adresa spracúva len krátko a my (ktorí prevádzkujeme túto webovú stránku) nemáme možnosť vás identifikovať. Podľa zákona CCPA sú vaše osobné údaje deidentifikované. Viac informácií o tom si môžete prečítať na stránke Fathom Analytics .

Účelom nášho používania tohto softvéru je pochopiť návštevnosť našej webovej lokality spôsobom, ktorý je čo najviac šetrný k ochrane osobných údajov, aby sme mohli neustále zlepšovať našu webovú lokalitu a podnikanie. Právnym základom podľa GDPR je "f); ak je to v našom oprávnenom záujme, aby sme neustále zlepšovali našu webovú stránku a podnikanie". Podľa vysvetlenia sa žiadne osobné údaje neuchovávajú v priebehu času.

V. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.
Z hľadiska účelov využívame:

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Z hľadiska poskytovateľa využívame:

Vlastné súbory cookies (tzv. 1st party cookies)
tieto cookies do vášho zariadenia ukladá náš webový server a iné webové servery k týmto súborom nemajú prístup.

Cookies tretích strán ( tz. 3rd party cookies)
tieto cookies do vášho zariadenia ukladajú servery našich partnerov aby mohli reagovať na vaše záujmy a podľa toho prispôsobovať zobrazovaný obsah počas vášho prehliadania internetu.

Vlastné súbory cookies:

Technický názov Poskytovateľ Účel a popis cookies
shop-session-id
  Na udržanie funkčnosti webových stránok

Technický názov Poskytovateľ Účel a popis cookies
shop-session-id EM Solutions, s.r.o. (ellakozmetika.sk) Na udržanie funkčnosti webových stránok

Zoznam príjemcov

Súbory cookies pri vašej návšteve našej stránka poskytujeme nasledovným príjemcom:

Packeta.sk
Účelom je zabezpečiť funkčnosť widgetu a zlepšiť lokalizáciu zákazníka, nech vie čo najjednodušie vybrať pobočku na doručenie. Informácie o tom ako Packeta.sk spracúva údaje v súvislosti so súbormi cookies sú uvedené na adrese www.packeta.sk

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Adresa:
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Stránka: https://dataprotection.gov.sk/sk/

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Tieto zásady sú účinné od 19. 6. 2024